Coördinatoren

Met 21 ploegen nu en 24 komend seizoen hebben we de ambitie om nog bijkomende coördinatoren aan te werven, zodanig dat de taken van Kim Scholliers die nu op zijn eentje verantwoordelijk is voor al die ploegen kunnen verlicht worden. Een diploma is geen must, gedrevenheid wel. Maar wat verwachten we van een jeugdcoördinator?

Taakomschrijving:

 • De uitvoering van het plan en zit mee aan tafel bij de evaluatie ervan
 • Trainers begeleiden en controleren bij ’t uitvoeren van ’t sportief plan
 • Minstens tweewekelijks met een trainerscluster (3 à 4) samenzitten en hun functioneren bespreken, net als problemen, goede zaken enz…
 • De algemene sportieve tendensen en doet aanbevelingen voor het sportief opleidingsplan
 • Wedstrijden bijwonen van de teams waarvoor hij of zij verantwoordelijk is
 • Coaching en afspraken uit het sportieve plan tijdens wedstrijden evalueren
 • De trainers evalueren op basis van een standaard document
 • Spelers twee keer per jaar evalueren
 • Gesprekken voeren met ouders die vragen hebben over hun kind en over de visie van de club
 • Trainers die afwezig zijn vervangen of voor vervanging zorgen
 • Trainersaanwezigheden bijhouden en prestaties controleren voor de uitbetaling
 • Meehelpen bij het organiseren van sportieve events zoals de Duiveltjesdag, de paasstage, tornooien, …
 • Meehelpen bij het testen van de spelers
 • Tekorten signaleren, zodat er individueel kan aan gewerkt worden door de individuele trainer(s)
 • Nieuwe trainers zoeken en samen met een lid van de sportieve cel sollicitatiegesprekken voeren
 • Zorgen voor uitgetekende oefeningen om op onze trainerspagina te plaatsen
 • Minstens 3 keer per seizoen een demo geven rond een thema waarrond onduidelijkheid is, of waar nog meer moet aan gewerkt worden op training
 • Van de trainers ambassadeurs van onze club maken, ze de visie laten ‘ademen’

Invulling:

 • Vlot bereikbaar/beschikbaar
 • Minstens 6 uur per week aanwezig op de club

Beloning:

Het gaat om een vrijwilligersfunctie waar we graag iets tegenover zetten. Een financiële vergoeding is bespreekbaar en afhankelijk van diploma’s en ervaring. Een uitgebreid kledijpakket is eveneens uw deel!

Kandidaturen:

info@jongsintgillis.be – 0477/346.256 (voorzitter Stef Van Overstraeten)