Geen wedstrijden tot en met 30 april

De crisiscel corona van de KBVB heeft een aantal belangrijke beslissingen genomen voor het verdere verloop van het Belgisch voetbal de komende weken. Zo besliste de crisiscel om alle wedstrijden minstens tot en met 30 april uit te stellen.

Collectieve trainingen blijven tot nader order voor alle voetbalclubs in België opgeschort tot en met 5 april, zoals beslist door de Veiligheidsraad. Voor de periode erna zal de werkgroep de adviezen van de Veiligheidsraad opvolgen.

Ten slotte heeft de crisiscel corona beslist om alle activiteiten voor de jeugd, zoals voetbalkampen en toernooien, te annuleren en dat minstens tot na de paasvakantie.