Charter voor een beter amateurvoetbal

De coronacrisis heeft een aantal pijnpunten in het hedendaagse amateurvoetbal versneld blootgelegd. Vista! is een nieuw initiatief met als missie het amateurvoetbal weer leefbaarder te maken.

Vista! ijvert voor een beter amateurvoetbal in Vlaanderen voornamelijk op vlak van organisatie, administratie, infrastructuur, financiën en (jeugd)opleiding. Het wil daarvoor de gesprekspartner zijn voor alle belanghebbenden en mee de lokale clubs die het charter onderschrijven vertegenwoordigen.

De 10 kernpunten van het charter

  1. Voetbal voor iedereen (ongeacht leeftijd/kleur/geslacht/sociale klasse/beperking)
  2. Meer fair-play (op en rond het veld)
  3. Streven naar 30% jeugdspelers in 1ste ploeg via een kwaliteitsvolle opleiding
  4. Ondersteuning van de jeugdopleiding via opleidingsvergoeding tot 18 jaar
  5. Een juiste balans vinden tussen kwaliteitsvereisten en praktische haalbaarheid voor clubs & vrijwilligers – sociale rol – met oplossingen voor de vrijwilligers – RSZ …
  6. Financiële transparantie door verplichte boekhouding en afschaffen contante betalingen
  7. Plafonnering van vergoedingen aan spelers (enkel winstpremies) & trainers
  8. Meer middelen voor een betere infrastructuur
  9. Concrete samenwerking met derden: overheden, Voetbal Vlaanderen, KBVB,…
  10. Vista! als spreekbuis van de amateurclubs die dit charter onderschrijven

Onze club ondertekende uiteraard het charter in kwestie. Het volledige charter kan u hier downloaden.